1

V prostoru klikněte nebo klikněte přímo na záznam, otevřete a zobrazte záznam.

  • Chcete-li zobrazit seznam dostupných záznamů sdílených v prostoru, klikněte Plán > Obsah .

2

Když umístíte ukazatel nad záznamem, můžete vybrat:

  • –Otevřený obsah schůzky

  • – Sdílení záznamu

Když umístíte ukazatel nad záznamem, v Obsah kartu uvidíte také:

  • – Zobrazit v konverzaci

1

V prostoru dlouze stisknout nahrávku a klepněte na , otevřete a zobrazíte záznam.

  • Chcete-li zobrazit seznam všech dostupných záznamů sdílených v prostoru, klepněte na> Plán > Obsah .

2

Dlouze stiskněte nahrávku a vyberte z:

  • – Sdílení záznamu

  • –Otevřený obsah schůzky

Když dlouze stisknout nahrávku v Obsah kartu uvidíte také:

  • – Zobrazit v konverzaci