1

W miejscu kliknij lub kliknij bezpośrednio na nagranie, aby otworzyć i wyświetlić nagranie.

  • Aby wyświetlić listę dostępnych nagrań udostępnionych w obszarze, kliknij pozycję Zawartość > Nagrania .

2

Po najechaniu kursorem na nagranie możesz wybrać:

  • —Otwarta zawartość spotkania

  • —Udostępnianie nagrania

Gdy najedziesz kursorem na nagranie na karcie Zawartość, zobaczysz również:

  • —Pokaż w konwersacji

1

W tym miejscu naciśnij i przytrzymaj nagranie i dotknij , aby otworzyć i wyświetlić nagranie.

  • Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych nagrań udostępnionych w przestrzeni, stuknij pozycję > Zawartość > nagrania.

2

Naciśnij i przytrzymaj nagranie i wybierz jedną z następujących opcji:

  • —Udostępnianie nagrania

  • —Otwarta zawartość spotkania

Po długim naciśnięciu nagrania na karcie Zawartość zobaczysz również:

  • —Pokaż w konwersacji