הודעת סיום חיים


 
חשוב: החלטנו לסיים את החיים של Cisco Webex Meetings for Workplace by Facebook. השילוב הזה לא ייתמך על-ידי Webex ושום התקנה חדשה לא תתאפשר מעבר ל-25 באוקטובר 2023. אם התקנת את השילוב, הוא צריך להמשיך לעבוד עד ה-28 בינואר, ולאחר מכן הוא יוסר לצמיתות מכל ההתקנים של המשתמשים. אם ברצונך לבנות שילוב דומה בעצמך, אנא עיין בתיעוד Webex שלנו ב-https://developer.webex.com/docs/bots.

הבוט של Webex Meetings עוזר לך להזמין אנשים לפגישה מתוזמנת של Webex ישירות במקום העבודה כדי שאנשים יוכלו להצטרף בקלות. באפשרותך להוסיף במהירות קישור לפגישה לצ'אט הקבוצתי שלך, שאנשים יכולים ללחוץ עליו כדי להצטרף בקלות מתוך ההודעה.

לאחר שמנהל המערכת יתקין את שילוב הפגישות עבור מקום העבודה, תוכל להתחיל עם בוט 'פגישות'. עליך להיות בעל חשבון Meetings כדי להשתמש ביישום זה. עבור אל www.webex.com כדי להירשם לחשבון עבורך או עבור החברה שלך. כל הפונקציונליות עם Webex Bot עובדת על פני חוויות שולחניות ומכשירים ניידים.


 

אתרי שרת של Cisco Webex Meetings אינם נתמכים.

משתמשים במקום העבודה

לאחר שמנהל המערכת הוסיף את Cisco Webex Meetings למקום העבודה, עליך לשלוח הודעה ישירה אל הבוט של Cisco Webex Meetings כדי להתחיל.

1

בלוח הצ'אט , חפש את Webex, ולאחר מכן בחר Cisco Webex Meetings בתוצאות.


 

ניתן גם לבחור את הבוט ב- Bots לוח.

2

בהודעת הצ'אט שמופיעה בפינה הימנית התחתונה, בחר תחילת העבודה.

הבוט שולח הודעת ברוכים הבאים.
3

הגדר את כתובת ה-URL של אתר Webex שברצונך להשתמש בה עבור פגישות Webex שלך על-ידי הזנת personalsite company.webex.com, כאשר company.webex.com הוא אתר Webex האישי שלך.

אם לא תגדיר את אתר Webex האישי שלך, הבוט ישתמש בכתובת ה-URL של אתר Webex של הקבוצה. אם כתובת ה-URL של אתר Webex לא הוגדרה, הבוט משתמש בכתובת ה-URL של אתר Webex של הקהילה, אותה הגדיר מנהל המערכת.

לאחר שאתר Webex האישי שלך מוגדר, אתה מוכן להזמין אחרים לפגישות בחדר האישי שלך ולהצטרף לפגישות מתוזמנות של Webex.

פקודות להודעות ישירות עם בוט הפגישות

הפקודות הבאות זמינות לשימוש בהודעות ישירות עם בוט 'פגישות'.

פקודה

אפשרות תפריט

תיאור

communitysite

לא רלוונטי

מציג את כתובת ה-URL של אתר Webex של הקהילה. כתובת URL זו מוגדרת על-ידי מנהל המערכת.

help

הגדרות > עזרה

מציג את הפקודות הזמינות עבור הבוט של Cisco Webex Meetings.

join [

הצטרף לפגישה ב-Webex > הצטרף באמצעות מזהה מארח של חדר אישי

מציג קישור הצטרף כעת שבו באפשרותך להשתמש כדי להצטרף לפגישה בחדר האישי של מארח אחר.

join [

הצטרף לפגישה ב-Webex > הצטרף לפי מספר פגישה

מציג קישור הצטרף כעת שבו תוכל להשתמש כדי להצטרף לפגישת Webex מתוזמנת.

learn more

הגדרות > מידע נוסף

הצגת קישור למאמר העזרה אודות Cisco Webex Meetings for Workplace.

personalsite

הגדרות > הצג כתובות URL של אתר Webex Meetings

מציג את אתר Webex האישי שלך.

personalsite [

דוגמה: site mysite.webex.com

הגדרות > הגדר כתובת URL של אתר Webex Meetings

מגדיר את ה-URL של אתר Webex עבור אתר Webex האישי שלך.

personalsite reset

לא רלוונטי

מסיר את כתובת ה-URL האישית של אתר Webex. קישורים לפגישות ישתמשו בכתובת ה-URL של אתר Webex של הקבוצה.

פרסם קישור לפגישה מתוזמנת של Webex

בצ'אט קבוצתי, הזן @webex, ולאחר מכן בחר את הבוט של Cisco Webex Meetings.

הזן הצטרף [מספר פגישה].

כל חברי הקבוצה מקבלים הודעה עם הקישור לפגישה ב-Webex.

פקודות להודעות קבוצתיות עם הבוט של Cisco Webex Meetings

באפשרותך להשתמש בפקודות הבאות בהודעות קבוצתיות.

כדי להשתמש בפקודות אלה, הזן את Webex, בחר את הבוט של Cisco Webex Meetings ולאחר מכן הקלד את הפקודה. לדוגמה, כדי להשתמש בפקודת הצטרף , שמשתפת קישור שהקבוצה יכולה להשתמש בו כדי להצטרף לפגישה בחדר האישי שלך, הזן @Cisco Webex Meetings join.

פקודה

תיאור

groupsite

מציג את כתובת ה-URL של אתר Webex של הקבוצה.

אם כתובת ה-URL של אתר Webex לא מוגדרת, הבוט משתמש בכתובת ה-URL של אתר Webex של הקהילה, שמנהל המערכת שלך הגדיר.

groupsite [

דוגמה: groupsite groupsite.webex.com

מגדיר את ה-URL של אתר Webex עבור הקבוצה שלך.

groupsite reset

מסיר את כתובת ה-URL של אתר Webex של הקבוצה.

join

שתף קישור שבו הקבוצה יכולה להשתמש כדי להצטרף לפגישה בחדר האישי שלך.

join [

שתף קישור שבו הקבוצה יכולה להשתמש כדי להצטרף לפגישה בחדר האישי של מארח אחר.

join [

שתף קישור שבו הקבוצה יכולה להשתמש כדי להצטרף לפגישת Webex מתוזמנת.

join @[

שתף קישור שבו הקבוצה יכולה להשתמש כדי להצטרף לפגישה בחדר האישי של המשתמש במקום העבודה.

יצירת קשר עם התמיכה משתנה בהתאם לאתר Webex ולספק השירות שלך. אם רכשת את Webex Meetings באמצעות שותף או משווק, פנה אל מרכז התמיכה שלו לקבלת סיוע. עיין במאמר הבא על השלבים ליצירת קשר עם מוקד התמיכה המתאים: https://help.webex.com/article/WBX162

אם יש לך משוב כלשהו ל-Cisco Webex Meetings for Workplace by Facebook, שלח לנו אותו בכתובת webex-facebook-app-feedback@cisco.com.

מנהלי מערכת

אם אתה מנהל מערכת, השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנת השילוב של Cisco Webex Meetings עבור Workplace. לאחר התקנת השילוב, כל המשתמשים בקהילת העבודה יוכלו להשתמש בבוט Cisco Webex Meetings.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחצו על קבע תצורה במקום העבודה ופעל בהתאם להוראות.
    1. בזמן שנכנסת למקום העבודה כמנהל מערכת, עבור אל לוח הניהול, ולאחר מכן לחץ על שילובים בצד שמאל.

    2. לחץ על סמל החיבור (+) לצד Cisco Webex Meetings, ולאחר מכן לחץ על Install.