כאשר אתה עוזב מרחב מנחה, רק מנחה המרחב מקבל הודעה על כך שעזבת.

אם אתה להסיר מישהו ממרחב , רק אתה מקבל הודעה על ההסרה.

חברי מרחב אחרים אינם יודעים מתי עזבת מרחב מנוהל או לא מנוהל, תוך שמירה על פרטיותך ואנונימיותך.

למנחים

אם אתה המנחה האחרון של מרחב צוות, האפשרות לעשות זאת עזוב המרחב מושבת. תחילה עליך לבטל את ניהול המרחב או לקדם מישהו אחר למתן אותו.

ברווח, לחץ מידע על שטח ובחר עזוב .


 

אתה יכול גם לחיצה ימנית על הרווח ברשימת המרחבים שלך ולאחר מכן לבחור עזוב .

עבור לתפריט הפעילות , בחר מידע , ולאחר מכן הקש עזוב .

ברווח, לחץ הצג הגדרות שטח ובחר השאר מקום .