Когато напуснете модерирано пространство, само модераторът на пространството получава известие, че сте напуснали.

Ако вие премахнете някого от пространството , само вие получавате известие за премахването.

Други членове на пространството не знаят кога сте напуснали модерирано или немодерирано пространство, запазвайки вашата поверителност и анонимност.

За модераторите

Ако сте последният модератор на екипно пространство, опцията за напусни пространството е деактивирано. Първо трябва или да демодерирате пространството, или да насърчите някой друг да го модерира.

В пространството щракнете Информация за космоса и изберете напусни .


 

Можете също да щракнете с щраквам с десния бутон върху пространството в списъка си с пространства и след това да изберете напусни .

Отидете в менюто за дейности, изберете Информация , след което докоснете напусни .

В пространството щракнете Вижте настройките на пространствотои изберете Оставете място .