עבור להעברת הודעות, בחר את המרחב ולחץ על אנשים. לאחר מכן לחץהוסף אנשים, לחץ לחיצה ימנית על שם האדם ובחר הקצה בתור מנחה.


 

אם ברצונך להסיר מישהו בתור מנחה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם האדם ובחר ב-הסר בתור מנחה.

בחר את המרחב ולאחר מכן עבור לתפריט הפעילותובחר אנשים. לאחר מכן הקש על שם האדם ובחר הקצה בתור מנחה.


 

אם ברצונך להסיר מישהו בתור מנחה, הקש על שם האדם ובחר בטל הקצאה בתור מנחה.

בחר את המרחב ולאחר מכן עבור לתפריט הפעילותובחר אנשים. לאחר מכן הקש על שם האדם ובחר הקצה בתור מנחה.


 

אם ברצונך להסיר מישהו בתור מנחה, הקש על שם האדם ובחר בטל הקצאה בתור מנחה.

בחר את המרחב ולאחר מכן לחץ על אנשים. לחצו על עודלצד שם האדם ובחר הקצה בתור מנחה.


 

אם ברצונך להסיר מישהו בתור מנחה, בחר עוד לצד שם האדם ובחר 'הסר' בתור מנחה.