Dla moderatorów

Jeśli jesteś ostatnim moderatorem przestrzeni zespołu, opcja "Opuść" to miejsce jest wyłączona. Najpierw musisz albo cofnąć moderację przestrzeni, albo promować kogoś innego, aby ją moderował.

W obszarze kliknij pozycję Informacje o obszarze i wybierz pozycję Opuść.


 

Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy miejsce na liście przestrzeni, a następnie wybrać polecenie Opuść.

Przejdź do menu aktywności , wybierz polecenie Informacje , a następnie naciśnij pozycję Opuść.

W obszarze kliknij pozycję Wyświetl ustawienia obszaru i wybierz pozycję Pozostaw miejsce .