Dla moderatorów

Jeśli jesteś ostatnim moderatorem miejsca w zespole, opcja "Zostaw" miejsce jest wyłączona. Najpierw musisz odurzać przestrzeń lub promować kogoś innego, aby ją moderować.

W obszarze kliknij pozycję Informacje o spacji i wybierz pozycję Opuść.


 

Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy miejsce na liście spacje, a następnie wybrać pozycję Opuść.

Przejdź do menu aktywności , wybierz polecenie Informacje , a następnie naciśnij pozycję Opuść.

W obszarze kliknij pozycję Wyświetl ustawienia spacji i wybierz pozycję Pozostaw miejsce .