1

עבור לצוותיםובחר את הצוות.

2

תחת מרחבים המאוחסנים בארכיון, בחר מרחב ובחר הפוך לפעיל.

1

עבור אל העברת הודעות > צוותים, בחר את הצוות ולאחר מכן הקש על פרטים.

2

בחר מרחבים מאוחסנים בארכיון, ולאחר מכן בחר את המרחב והקש על Unarchive.

1

עבור לצוותיםובחר את הצוות.

2

תחת 'מרחבים מאוחסנים בארכיון', בחר מרחב ובחר הפוך לפעיל.