1

Przejdź do aplikacji Teams i wybierz drużynę.

2

W obszarze Zarchiwizowaneprzestrzenie wybierz spację, a następnie wybierz pozycję Uaktywnij.

1

Przejdź do obszaru Wiadomości > Teams , wybierz zespół, a następnie naciśnij pozycję Szczegóły .

2

Wybierz pozycję Zarchiwizowane przestrzenie, a następnie wybierz spację i stuknij pozycję Cofnij archiwizację.

1

Przejdź do aplikacji Teams i wybierz drużynę.

2

W obszarze Zarchiwizowaneprzestrzenie wybierz spację, a następnie wybierz pozycję Uaktywnij.