באפשרותך להתאים אישית את הודעות השמע שברצונך לשמוע באוזניות.

1

ביישום אוזניות של Cisco, בחר את האוזנייה האלחוטית והקש על הגדרות > הודעות שמע.

2

בחר את הגדרת ההודעות שברצונך לשנות. השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.