Možete da prilagodite audio obaveštenja koja želite da čujete u slušalicama.

1

U aplikaciji Cisco slušalice izaberite slušalice i pritisnite Podešavanja > Zvučna obaveštenja.

2

Izaberite podešavanja obaveštenja koja želite da promenite. Izmene se automatski čuvaju.