Du kan anpassa vilka ljudmeddelanden du vill höra i ditt headset.

1

I Cisco-headsetppen väljer du ditt headset och trycker på Inställningar > Hörbart meddelande.

2

Välj den meddelandeinställning som du vill ändra. Ändringarna sparas automatiskt.