ג'אבר-העברת הודעות לצוות-מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על העברת הודעות לצוות ג'אבר.

בחלון ה-hub, עבור להגדרות אפשרויות > > הודעות ולהגדיר את העדפותיך.

ללכת לקשקש > העדפות > הודעות ולהגדיר את העדפותיך.

הקש על תמונת הפרופיל שלך, בחר הגדרות > הודעות וקבע את העדפותיך.