Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

U prozoru čvorišta idite na opciju "> opcije > obaveštenja" i podesite željene postavke.

Idite na jabber > preferences > Notifications i podesite željene postavke.

Dodirnite sliku profila, izaberite stavku Postavke > obaveštenja i podesite željene postavke.