Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

I hubbfönstret går du till Inställningar > Alternativ > Aviseringar och anger dina inställningar.

Gå till Jabber > Inställningar > Aviseringar och ange dina inställningar.

Tryck på din profilbild, välj Inställningar > Aviseringaroch ange dina inställningar.