Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

W oknie Centrum wybierz kolejno Ustawienia > Opcje > powiadomienia i ustaw preferencje.

Przejdź do Jabber > Preferencje > Powiadomienia i ustaw swoje preferencje.

Dotknij zdjęcia profilowego, wybierz opcję Ustawienia > Powiadomienia i ustaw preferencje.