באפשרותך להתקשר למישהו מרשימת המועדפים, האחרונים אומדריך הכתובות שלך. תוכל גם להזין את המספר שלהם בשדה חיפוש או חיוג .


חיפוש במדריך הכתובות מחזיר עד 100 ערכים.

ניתן להתקשר רק לאדם אחד או לחדר ישיבות אחד בכל פעם מהמכשיר השולחני שלך.

1

הקש על התקשר במסך הבית.

2

הקישו על 'מועדפים', 'אחרונים' או 'ספרייה'.3

בחר איש קשר והקש על לחצן שיחה .1

הקש על התקשר במסך הבית.

2

הקש על אחרונים ובחר ערך ברשימה כדי לפתוח כרטיס איש קשר.

3

הקישו על 'עוד' ולאחר מכן ערוך וחייג. מקלדת רכה נפתחת ובאפשרותך לבצע שינויים.

4

כשתסיים לערוך, הקש על לחצן שיחה במקלדת כדי לבצע את השיחה.

1

הקש על התקשר במסך הבית.

2

התחל להקליד את השם, המספר או כתובת הווידאו של איש הקשר בשדה החיפוש. באפשרותך גם להזין כתובת וידאו כדי להצטרף לפגישה מתוזמנת או להתחיל אותה.

חייג את כתובת הסרטון באחד מהתבניות הבאות:
 • <מספר פגישה>@webex.com עבור לוח זמנים Webex פגישה

 • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.comדחופה או מתוזמנת Webexפגישת חדר אישי

 • כתובת IP לפגישה דחופה או מתוזמנת לפגישה ב- Webex בחדר אישי או פגישה ב-Webex שתוזמנה. הזן את מספר הפגישה כאשר תתבקש.

3

הקש על החץ ולאחר מכן הקש על התקשר כדי לבצע את השיחה.

4

הזן את סיסמת הפגישה המספרית, אם תתבקש. אתה זקוק רק לסיסמה מספרית של פגישה עבור פגישות Webex מתוזמנות, לא Webex פגישות בחדר אישי. אם אתה המארח, ייתכן שיהיה עליך להזין את מפתח המחשב המארח או את PIN המארח, ולאחר מכן את סימן הסולר # כדי להתחיל את הפגישה.

אם האפשרות Webex Calling מופעלת במכשיר שלך, תוכל להתקשר לטלפונים ניידים וקוויים. במקרה כזה, תראה את מספרי הטלפון של אנשי הקשר שלך זמינים לבחירה ולחיוג במדריך הכתובות שלך, כולל במועדפים ובאחרונים.

אם תבחר להתקשר למישהו במספר הטלפון שלו, במהלך השיחה תהיה לך גישה לכמה לחצנים נוספים שיאפשרו:

 • העבר את השיחה להמתנה ולאחר מכן חדש אותה

 • מעביר את השיחה לאדם אחר

 • הוספת משתתפים ליצירת שיחת ועידה

 • שליחה וקבלה של תא קולי

לקבלת מידע נוסף, עבור אל מרכז העזרה Webex Calling on.

1

הקש על התקשר במסך הבית.


2

הקישו על 'מועדפים', 'אחרונים' או 'ספרייה'.


3

בחר איש קשר והקש על לחצן שיחה .

1

הקש על התקשר במסך הבית.


2

הקש על מועדפים, אחרונים או ספריה ובחר איש קשר מהרשימה כדי לפתוח את תפריט השיחה.

3

הקש על עוד (···) ולערוך ולהתקשר. מקלדת רכה נפתחת ובאפשרותך לבצע את השינויים הדרושים.

4

לאחר עריכת הערך, הקש על לחצן שיחה .

1

הקש על התקשר במסך הבית ולאחר מכן הקש על שדה החיפוש.

2

לוח מקשים רך נפתח ובאפשרותך להקליד את השם, המספר או כתובת הווידאו של איש הקשר. באפשרותך גם להזין כתובת וידאו כדי להצטרף לפגישה מתוזמנת או להתחיל אותה. הקישו על הלחצן 'שיחה ' כדי לבצע את השיחה.

אם האפשרות Webex Calling מופעלת במכשיר שלך, תוכל להתקשר לטלפונים ניידים וקוויים. במקרה כזה, תראה את מספרי הטלפון של אנשי הקשר שלך זמינים לבחירה ולחיוג במדריך הכתובות שלך, כולל במועדפים ובאחרונים.

אם תבחר להתקשר למישהו במספר הטלפון שלו, במהלך השיחה תהיה לך גישה לכמה לחצנים נוספים שיאפשרו:

 • העבר את השיחה להמתנה ולאחר מכן חדש אותה

 • מעביר את השיחה לאדם אחר

 • הוספת משתתפים ליצירת שיחת ועידה

 • שליחה וקבלה של תא קולי

לקבלת מידע נוסף, עבור אל מרכז העזרה Webex Calling on.