1

רחף מעל לוח הבקרה של הפגישה, בחר אפשרויות נוספות > חיבור שמע .

2

רחף מעל האפשרות שברצונך להשתמש בה ולאחר מכן בחר Switch.