1

Zadržite pokazivač iznad upravljačka ploča sastanka , odaberite Više opcija > Audio veza .

2

Zadržite pokazivač miša iznad opcije koju želite koristiti, a zatim odaberite Prekidač .