1

Hold pekeren over kontrollpanelet for møtet og velg Flere alternativer > Lydtilkobling.

2

Hold pekeren over alternativet du vil bruke, og velg deretter Bytt.