Kliknij , a następnie kliknij w Przełącz dźwięk. Wybierz opcję, której chcesz użyć.

W zależności od typu spotkania, seminarium internetowegolub wydarzenia możesz nie widzieć wszystkich opcji.

 • Korzystanie z dźwiękukomputera — kliknij przycisk Przełącz , aby podłączyć dźwięk za pomocą komputera. Ta opcja zapewnia najwyższą jakość dźwięku, zapewniając najbardziej niezawodne wrażenia podczas spotkania.
 • Zadzwoń do mnie pod numer— wprowadź numer telefonu i kliknij przycisk Przełącz , aby spotkanie, seminarium internetowelub wydarzenie zadzwoniło do Ciebie. Łączenie się w telefonie daje swobodę poruszania się, a jednocześnie możliwość uczestniczenia w dyskusjach.
 • Zadzwoń – kliknij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić numer telefonu i kod dostępu do połączenia dźwięku wtelefonie. Zanotuj kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Musisz wprowadzić te numery, aby dołączyć do spotkania.

  Wybierz jeden z dostępnych numerów, aby dołączyć do spotkania, a po wyświetleniu monitu wprowadź kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Jeśli nie masz identyfikatora uczestnika, naciśnij przycisk #, aby poczekać w poczekalni, aż ktoś ze spotkania Cię wpuści.


   

  Identyfikator uczestnika łączy Twoje imię i nazwisko na spotkaniu z dźwiękiem. Jeśli nie wprowadzisz identyfikatora uczestnika, połączenie audio pojawi się jako użytkownik połączenia na liście Uczestnicy, niezależnie od Twojego imienia i nazwiska, i nie będziesz mógł sterować dźwiękiem z poziomu aplikacji.

1

Stuknij pozycję Więcej opcjiWięcej opcji > Zmień połączenieaudio.

2

Stuknij opcję audio, której chcesz użyć:

 • Korzystanie z Internetu dla audio— używaj telefonu z wkładkami dousznymi lub głośnomówiącym.
 • Zadzwoń do mnie— wprowadź lub wybierz numer, pod który ma zadzwonić spotkanie, seminarium internetowelub wydarzenie.
 • Zadzwoń — połącz się z telefonem. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania. Zanotuj kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Aby dołączyć do spotkania, należy wprowadzić te numery.

  Wybierz jeden z dostępnych numerów, aby dołączyć do spotkania, a po wyświetleniu monitu wprowadź kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Jeśli nie masz identyfikatora uczestnika, naciśnij przycisk # , aby poczekać w poczekalni, aż ktoś ze spotkania Cię wpuści.


   

  Identyfikator uczestnika łączy Twoje imię i nazwisko na spotkaniu z dźwiękiem. Jeśli nie wprowadzisz identyfikatora uczestnika, połączenie audio pojawi się jako użytkownik połączenia na liście Uczestnicy, niezależnie od Twojego imienia i nazwiska, i nie będziesz mógł sterować dźwiękiem z poziomu aplikacji.

 • Nie podłączaj dźwięku— telefon nie słyszy dźwięku. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz udostępnić zawartość spotkania za pomocą telefonu.