1

Najedź kursorem na panel sterowania spotkania, wybierz pozycję Więcej opcji > Połączenia audio .

2

Najedź kursorem na opcję, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Przełącz.