1

עבור אל הגדרות > אפשרויות > לוח שנה .

2

מתפריט ' אינטגרציית לוח שנה ', בחר ' לוח שנה של Google ' ולחץ על הלחצן ' אשר ' והפעל מחדש את Cisco Jabber.

3

כאשר Cisco Jabber מופעל מחדש, נפתח החלון יומן לוח השנה של Google. הזן את שם המשתמש והסיסמה של Google, ולאחר מכן בחר בהכנס

4

בחר ' אפשר גישה ' ואם תתבקש, בחר כן כדי להמשיך בהפעלת קבצי script בעמוד.

5

בחלון הראשי Cisco Jabber, בחר בכרטיסיה פגישות .


 

אם אינך מעוניין לחבר את לוח השנה של Google עם Cisco Jabber, עבור לכרטיסיה לוח שנה ובחר באפשרות ללא והפעל מחדש את Cisco Jabber.

באפשרותך גם לעבור אל הדף ' חשבונות google ' שלך ולשלול את הגישה לCisco Jabber בגישה מורשית לסעיף החשבון שלך ב-google.

1

מעבר אל העדפות > העדפות פגישות > פגישות .

2

מתוך הרשימה הנפתחת ' אינטגרציית לוח שנה ', בחר בלוח השנה של Google ולחץ על הלחצן ' אשר ' כדי לעדכן את ההגדרות ולהפעיל מחדש את Cisco Jabber.

3

הזן את שם המשתמש והסיסמה של Google, ולאחר מכן בחר כניסה למערכת .

4

בחר ' התר גישה '.

5

בחלון הראשי Cisco Jabber, בחר בכרטיסיה פגישות .


 

אם אינך מעוניין לחבר את לוח השנה של Google עם Cisco Jabber, עבור לכרטיסיה לוח שנה ובחר באפשרות ללא והפעל מחדש את Cisco Jabber.

באפשרותך גם לעבור אל הדף ' חשבונות google ' שלך ולשלול את הגישה לCisco Jabber בגישה מורשית לסעיף החשבון שלך ב-google.