1

Gå til innstillinger > Alternativer > Kalender .

2

Velg Google Calendar og klikk OK på menyen kalender integrasjon, og Start Cisco Jabber på nytt.

3

Når Cisco Jabber starter på nytt, åpnes en logg for Google-kalenderen i vinduet. Skriv inn bruker navn og passord for Google-kontoen, og velg deretter Logg på

4

Velg Tillat tilgang og hvis du blir bedt om det, velger du Ja for å fortsette å kjøre skript på siden.

5

I hovedvinduet for Cisco Jabber velger du fanen møter .


 

Hvis du ikke vil koble din Google-Kalender med Cisco Jabber, går du til fanen kalender og velger ingen og starter Cisco Jabber på nytt.

Du kan også gå til siden for Google-kontoer og tilbakekalle tilgang for Cisco Jabber i delen tilgang til Google-kontoen.

1

Gå til innstillinger > møte innstillinger > møter .

2

Fra rulle gardin listen kalender integrering velger du Google Kalender og klikker på OK for å oppdatere innstillingene og starte Cisco Jabber på nytt.

3

Skriv inn bruker navn og passord for Google-kontoen, og velg deretter Logg på .

4

Velg Tillat tilgang .

5

I hovedvinduet for Cisco Jabber velger du fanen møter .


 

Hvis du ikke vil koble din Google-Kalender med Cisco Jabber, går du til fanen kalender og velger ingen og starter Cisco Jabber på nytt.

Du kan også gå til siden for Google-kontoer og tilbakekalle tilgang for Cisco Jabber i delen tilgang til Google-kontoen.