כאשר גם התצוגה המודרנית וגם התצוגה הקלאסית זמינות, באפשרותך לעבור בין שתי התצוגות.

נוף מודרני

כדי לעבור לתצוגה קלאסית מהתצוגה המודרנית, בחר תצוגה קלאסית לצד שם המשתמש שלך בראש הדף.

תצוגה קלאסית

כדי לעבור לתצוגה מודרנית מתצוגה קלאסית, בחר תצוגה מודרנית לצד שם המשתמש שלך בראש הדף.