Когато са налични и модерен изглед, и класически изглед, можете да превключвате между двата изгледа.

Модерен изглед

За да превключите към класически изглед от модерен изглед, изберете Класически изглед до вашето потребителско име в горната част на страницата.

Класически изглед

За да превключите към модерен изглед от класически изглед, изберете Модерен изглед до вашето потребителско име в горната част на страницата.