Kada su dostupni i Modern View i Classic View, možete se prebacivati između dva prikaza.

Moderni prikaz

Da biste se prebacili na klasični prikaz iz modernog prikaza, pri vrhu stranice odaberite Klasični prikaz pokraj korisničkog imena.

Klasični prikaz

Da biste se prebacili na moderni prikaz iz klasičnog prikaza, pri vrhu stranice odaberite Moderni prikaz pokraj korisničkog imena.