1

בכותרת הראשית של האפליקציה, לחץ על תמונת הפרופיל שלך.

2

לחץ על ערוך פרופיל, ערוך את הפרופיל שלך ולאחר מכן לחץ על שמור.

1

הקישו על תמונת הפרופיל שלכם.

2

בחר פרופיל ולאחר מכן הקש על .

3

ערוך את הפרופיל שלך ולאחר מכן הקש על שמור.