1

W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Kliknij Edytuj profil , edytujswój profil, a następnie kliknij Zapisz .

1

Stuknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Wybierz pozycję Profil, a następnie naciśnij pozycję .

3

Edytuj swój profil, a następnie stuknij pozycję Zapisz.