1

U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila.

2

Kliknite na dugme Uredi profil ,uredite profil, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

1

Dodirnite sliku profila.

2

Izaberite profil, a zatim dodirnite .

3

Uredite profil, a zatim dodirnite Sačuvaj.