1

U zaglavlju aplikacije kliknite svoju profilnu sliku.

2

Kliknite Uređivanje profila ,uredite profil , a zatim kliknite Spremi.

1

Dodirnite svoju profilnu sliku.

2

Odaberite Profil, a zatim .

3

Uredite profil, a zatim dodirnite Spremi.