ערוך את הפרופיל שלך במחשב שולחני ובנייד

1

בכותרת האפליקציה, לחץ על תמונת הפרופיל שלך.

2

לחץ על ערוך פרופיל, ערוך את הפרופיל שלך ולחץ על שמור.

1

הקש על תמונת הפרופיל שלך.

2

בחר פרופיל ולאחר מכן הקש.

3

ערוך את הפרופיל שלך ולאחר מכן הקישו על שמור.