1

W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Kliknij pozycję Edytuj profil , edytuj swójprofil, a następnie kliknij pozycję Zapisz .

1

W nagłówku aplikacji naciśnij swoje zdjęcie profilowe.

2

Naciśnij pozycję Profil, a następnie naciśnij pozycję .

3

Edytuj swój profil, a następnie naciśnij pozycję Zapisz.