Edytuj swój profil na komputerze i urządzeniu mobilnym

1

W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Kliknij Edytuj profil, edytuj swój profil, a następnie kliknij Zapisz.

1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego.

2

Wybierz profil, a następnie dotknij.

3

Edytuj swój profil, a następnie dotknij opcji Zapisz.