Uredite svoj profil na radnoj površini i mobilnom uređaju

1

Kliknite na sliku profila u zaglavlju aplikacije.

2

Kliknite na " Uredi profil", uredite profil, a zatim kliknite na " Sačuvaj".

1

Kliknite na sliku profila.

2

Izaberite profil, a zatim dodirnite.

3

Uredite profil, a zatim dodirnite Sačuvaj.