1

U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila.

2

Kliknite na dugme Uredi profil ,uredite profil, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite sliku profila.

2

Dodirnite profil, a zatim dodirnite .

3

Uredite profil, a zatim dodirnite Sačuvaj.