1

U zaglavlju aplikacije kliknite svoju profilnu sliku.

2

Kliknite Uređivanje profila ,uredite profil , a zatim kliknite Spremi.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite svoju profilnu sliku.

2

Dodirnite Profil, a zatim .

3

Uredite profil, a zatim dodirnite Spremi.