כדי לאפשר שיחות של Microsoft Teams WebRTC, לוח השנה ההיברידי צריך להיות מופעל. ודא שמנוע האינטרנט מופעל גם כן – אם לא, פעל לפי השלבים המתוארים כאן כדי להפעיל אותו.

הגדרת ההצטרפות האנונימית מופעלת כברירת מחדל ב-Microsoft Teams. אם היא כבויה, תוכל להפעיל אותה ב-Microsoft Teams כדי שמכשירי Webex יוכלו להצטרף באמצעות WebRTC. לקבלת מידע נוסף על הפעלת ההגדרה הזו, עבור לכאן .


אם המכשיר שלך מקושר ל-Webex Edge למכשירים, דרושה לך גרסת התוכנה CE9.14.3.

1

מתצוגת הלקוח ב- , עבור לדף המכשירים.https://admin.webex.com

2

בחר הגדרות בפינה השמאלית העליונה ונווט לתמיכה של WebRTC. הפעל את Microsoft Teams.