För att aktivera Microsoft Teams WebRTC-samtal måste hybridkalendern vara på.Se till att även webbmotorn är på– om inte, följ stegen som beskrivs här för att slå på den.

Den anonyma delta-inställningen är som standard inslagen i Microsoft Teams.Om den är avstängd kan du aktivera den i Microsoft Teams så att Webex-enheter kan delta via WebRTC.Mer information om hur du aktiverar den här inställningen hittar du här.


Om din enhet är kopplad till Webex Edge för enheter behöver du programvaruversionen CE9.14.3.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till sidan Enheter.

2

Välj Inställningar i det övre högra hörnet och navigera till Mötesleverantörer. Aktivera Microsoft Teams.