Aby włączyć Microsoft Teams WebRTC Calling, kalendarz hybrydowy musi być włączony.Upewnij się, że silnik internetowy jest również włączony - Jeśli nie, wykonaj kroki opisane tutaj , aby go włączyć.

Ustawienie dołączania anonimowego jest domyślnie włączone w aplikacji Microsoft Teams.Jeśli jest wyłączony, możesz go włączyć w Microsoft Teams, aby urządzenia Webex mogły dołączyć przez WebRTC.Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania tego ustawienia, przejdź tutaj.


Jeśli Twoje urządzenie jest połączone z Webex edge dla urządzeń, potrzebujesz wersji oprogramowania CE9.14.3.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do strony Urządzenia.

2

Wybierz pozycję Ustawienia w prawym górnym rogu i przejdź do pozycji Dostawcy spotkań. Włącz usługę Microsoft Teams.