За да разрешите Microsoft Teams WebRTC Calling, хибридният календар трябва да е включен.Уверете се, че уеб двигателят също е включен – Ако не, следвайте стъпките, описани тук , за да го включите.

Настройката за анонимно присъединяване е включена по подразбиране в Microsoft Teams.Ако е изключен, можете да го включите в Microsoft Teams, така че устройствата Webex да могат да се присъединяват през WebRTC.За повече информация как да активирате тази настройка, моля, отидете тук.


Ако устройството ви е свързано с Webex edge за устройства, имате нужда от версията на софтуера CE9.14.3.

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com, отидете на страницата Устройства.

2

Изберете Настройки в горния десен ъгъл и отидете до Доставчици на събрания.Включете Разрешаване на Microsoft Teams.