אתה צריך להיות המנחה של הצוות כדי להעביר אותו לארכיון.

1

עבור לצוותים, ולאחר מכן בחר את הצוות שברצונך לאחסן בארכיון.

2

לחץ צוות ארכיון .

אתה צריך להיות המנחה של הצוות כדי להעביר אותו לארכיון.

1

עבור אל העברת הודעות והקש על Teams , ולאחר מכן בחר את הצוות שברצונך לאחסן בארכיון.

2

הקש פרטים ובחר העבר את הצוות הזה לארכיון .

אתה צריך להיות המנחה של הצוות כדי להעביר אותו לארכיון.

1

עבור אל העברת הודעות והקש צוותים , ולאחר מכן בחר את הצוות שברצונך להעביר לארכיון.

2

הקשובחר את צוות הארכיון.

אתה צריך להיות המנחה של הצוות כדי להעביר אותו לארכיון.

1

עבור לצוותים, ולאחר מכן בחר את הצוות שברצונך לאחסן בארכיון.

2

לחץ צוות ארכיון .