אתה צריך להיות המנחה של הצוות כדי לאחסן אותו בארכיון.

1

עבור אל Teams , ולאחר מכן בחר את הצוות שברצונך לאחסן בארכיון.

2

לחץ על צוותארכיון.

אתה צריך להיות המנחה של הצוות כדי לאחסן אותו בארכיון.

1

עבור אל העברת הודעות והקש על Teams , ולאחר מכן בחר את הצוות שברצונך לאחסן בארכיון.

2

הקש על פרטים ובחר אחסן צוותזה בארכיון.

אתה צריך להיות המנחה של הצוות כדי לאחסן אותו בארכיון.

1

עבור אל העברת הודעות והקש על Teamsולאחר מכן בחר את הצוות שברצונך לאחסן בארכיון.

2

הקש ובחר צוותארכיון.

אתה צריך להיות המנחה של הצוות כדי לאחסן אותו בארכיון.

1

עבור אל Teams , ולאחר מכן בחר את הצוות שברצונך לאחסן בארכיון.

2

לחץ על צוותארכיון.