כדי למחוק פגישה שנוצרה על-ידי מארח מושבת, עליך לשנות את סוג החשבון של אותו מארח למנהל אתר ולאחר מכן ליצור סיסמה חדשה עבור חשבון זה. לאחר יצירת סיסמה חדשה עבור המחשב המארח, באפשרותך להיכנס באמצעות חשבון זה ולמחוק את כל הפגישות המתוזמנות שעדיין נמצאות באתר Webex.

לאחר שתסיים למחוק פגישות מתוזמנות מחשבון מארח זה שהושבת, הקפד לשנות חשבון זה בחזרה למארח.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל ניהול משתמשים > ערוך משתמש.

2

חפש את שם המשתמש או הדוא"לשל המחשב המארח שהושבת, ולחץ על שמו ברשימה.

3

במקטע סוג חשבון, בחר מנהל אתר.

4

גלול לתחתית הדף ולחץ על עדכן.

5

חפש שוב את המארח שהושבת ולחץ על שמו ברשימה.

6

הזן סיסמה חדשה בשדות סיסמה ואשר סיסמה .

7

גלול לתחתית הדף ולחץ על עדכן.

8

התנתק מהחשבון שלך ולאחר מכן, בחלון חדש, היכנס לאתר באמצעות אישורי המארח שהושבתו ב- <sitename>.webex.com/admin.

9

לאחר הכניסה לניהול אתר עם אישורים אלה, פתח כרטיסיה חדשה באותו חלון ועבור אל <sitename>.webex.com.

10

מחק את כל הפגישות המתוזמנות.

11

לאחר שתסיים, צא מחשבון המארח שהושבת, ולאחר מכן היכנס שוב אל 'ניהול האתר' באמצעות אישורים משלך.

12

חפש את המארח המושבת ולחץ על שמו ברשימה.

13

שנה את חשבון המארח שהושבת בחזרה למארח , גלול לתחתית הדף ולאחר מכן לחץ על עדכן.