Aby usunąć spotkanie utworzone przez dezaktywowanego prowadzącego, należy zmienić typ konta prowadzącego na administratora witryny, a następnie utworzyć nowe hasło dla tego konta. Po utworzeniu nowego hasła dla prowadzącego możesz zalogować się przy użyciu tego konta i usunąć wszystkie zaplanowane spotkania, które nadal są w witrynie Webex.


 

Po zakończeniu usuwania zaplanowanych spotkań z tego dezaktywowanego konta prowadzącego upewnij się, że konto zostało z powrotem zmienione na gospodarza.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Zarządzanie użytkownikami > Edytuj użytkownika .

2

Wyszukaj nazwę użytkownika lub adres e-mail dezaktywowanego prowadzącego i kliknij jego nazwę na liście.

3

W sekcji Typ konta wybierz administratora witryny.

4

Przewiń w dół strony i kliknij Zaktualizuj .

5

Ponownie wyszukaj dezaktywowanego prowadzącego i kliknij jego nazwę na liście.

6

W polach Hasło i Potwierdź hasło wprowadź nowe hasło.

7

Przewiń w dół strony i kliknij Zaktualizuj .

8

Wyloguj się z konta, a następnie w nowym oknie zaloguj się do witryny przy użyciu poświadczeń dezaktywowanego prowadzącego na stronie <sitename>.webex.com/admin.

9

Po zalogowaniu się do Administracji witryny za pomocą tych poświadczeń otwórz nową kartę w tym samym oknie i przejdź do strony <sitename>.webex.com.

10

Usuń wszystkie zaplanowane spotkania.

11

Po zakończeniu zaloguj się z konta dezaktywowanego prowadzącego, a następnie ponownie zaloguj się do Administracji witryny z własnymi poświadczeniami.

12

Wyszukaj dezaktywowanego prowadzącego i kliknij jego nazwę na liście.

13

Zmień konto dezaktywowanego prowadzącego z powrotem na prowadzącego, przewiń do dołu strony, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.