Deze functie is beschikbaar op ons Webex Suite-vergaderingsplatform. Ontdek of uw vergaderingen gebruikmaken van het Webex Suite-vergaderingsplatform.


 

Sommige gesprekken in de Webex app hebben deze functies ook.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Wanneer u uw scherm of een toepassing deelt, klikt u op Meer opties voor delenmore sharing options button > start annotationAantekeningen maken.
 • Wanneer u een bestand deelt of wanneer iemand anders zijn of haar scherm, toepassing of bestand deelt, klikt u op start annotationAantekeningen maken.

  In een vergadering kunt u ook met de rechtermuisknop op de gedeelde inhoud klikken en op Aantekeningen maken klikken.

2

U kunt kiezen uit de volgende notitietools om te beginnen met het markeren van de annotatie:

Tool

Beschrijving

drag the panel Hiermee kunt u het annotatievenster verplaatsen binnen de vergaderingsinterface voor gemakkelijke toegang tot notitietools.
Whiteboard pointer Hiermee kunt u uw scherm bedienen en uw muisaanwijzer verplaatsen. Er worden geen wijzigingen of aantekeningen op het scherm aangebracht.
disappearing pen Hiermee kunt u op het scherm tekenen of schrijven met laserinkt. De inkt verdwijnt echter automatisch na korte tijd, zodat u iets tijdelijk kunt markeren of benadrukken zonder het scherm permanent te markeren.
Whiteboard pen Hiermee kunt u op het scherm tekenen of schrijven met laserinkt. De streken die met het gereedschap Pen zijn gemaakt, blijven op het scherm totdat ze handmatig worden gewist of opgeslagen.
Whiteboard textHiermee kunt u uw toetsenbord gebruiken om tekst te typen in plaats van te tekenen met uw muis.
Whiteboard eraser Hiermee kunt u aantekeningen of streken op het scherm verwijderen of wissen. U kunt de gum selecteren en vervolgens op een aantekening klikken om deze te verwijderen.
undo Hiermee kunt u de laatst uitgevoerde aantekening of actie ongedaan maken of terugdraaien. Hiermee kunt u eventuele fouten corrigeren of een aantekening verwijderen die u niet van plan was te maken.
redo Hiermee kunt u een aantekening of actie opnieuw toepassen die eerder ongedaan is gemaakt met het hulpprogramma voor ongedaan maken. Het wordt gebruikt om een notitie of actie te herstellen die per ongeluk is verwijderd.
clean up

Biedt opties om aantekeningen van het scherm te verwijderen. Het bevat de volgende subopties:

 • Alle aantekeningen wissen : Hiermee verwijdert u alle aantekeningen die door een deelnemer op het scherm zijn gemaakt.
 • Mijn aantekeningen wissen : Hiermee verwijdert u alleen de aantekeningen die u hebt gemaakt.
 • Aantekeningen van andere deelnemers wissen : Hiermee verwijdert u de aantekeningen die zijn gemaakt door andere deelnemers, maar niet die van uzelf.
save Hiermee kunt u een schermafbeelding maken van het scherm met alle aantekeningen en deze opslaan in de map Downloads.

Hiermee kunt u de annotatiemachtigingen voor deelnemers beheren. Het bevat de volgende opties:

 • Iedereen kan aantekeningen maken : Hiermee kunnen alle deelnemers aantekeningen maken op het scherm zonder enige goedkeuring.
 • Anderen moeten om goedkeuring vragen : Deelnemers moeten toestemming vragen om aantekeningen te maken en de host of presentator kan de verzoeken goedkeuren of weigeren.
 • Alle verzoeken om te annoteren blokkeren : Hiermee worden aantekeningenrechten voor alle deelnemers uitgeschakeld.
cancel Biedt opties om de aantekeningsessie te stoppen of te annuleren.

Deze functie is beschikbaar op ons Webex Suite-vergaderingsplatform. Ontdek of uw vergaderingen gebruikmaken van het Webex Suite-vergaderingsplatform.


 

Sommige gesprekken in de Webex app hebben deze functies ook.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Wanneer u uw scherm of een toepassing deelt, klikt u op Meer opties voor delenmore sharing options button > start annotationAantekeningen maken.
 • Wanneer u een bestand deelt of wanneer iemand anders zijn of haar scherm, toepassing of bestand deelt, klikt u op start annotationAantekeningen maken.

  In een vergadering kunt u ook met de rechtermuisknop op de gedeelde inhoud klikken en op Aantekeningen maken klikken.

2

U kunt kiezen uit de volgende notitietools om te beginnen met het markeren van de annotatie:

Tool

Beschrijving

drag the panel Hiermee kunt u het annotatievenster verplaatsen binnen de vergaderingsinterface voor gemakkelijke toegang tot notitietools.
Whiteboard pointer Hiermee kunt u uw scherm bedienen en uw muisaanwijzer verplaatsen. Er worden geen wijzigingen of aantekeningen op het scherm aangebracht.
disappearing pen Hiermee kunt u op het scherm tekenen of schrijven met laserinkt. De inkt verdwijnt echter automatisch na korte tijd, zodat u iets tijdelijk kunt markeren of benadrukken zonder het scherm permanent te markeren.
Whiteboard pen Hiermee kunt u op het scherm tekenen of schrijven met laserinkt. De streken die met het gereedschap Pen zijn gemaakt, blijven op het scherm totdat ze handmatig worden gewist of opgeslagen.
Whiteboard textHiermee kunt u uw toetsenbord gebruiken om tekst te typen in plaats van te tekenen met uw muis.
Whiteboard eraser Hiermee kunt u aantekeningen of streken op het scherm verwijderen of wissen. U kunt de gum selecteren en vervolgens op een aantekening klikken om deze te verwijderen.
undo Hiermee kunt u de laatst uitgevoerde aantekening of actie ongedaan maken of terugdraaien. Hiermee kunt u eventuele fouten corrigeren of een aantekening verwijderen die u niet van plan was te maken.
redo Hiermee kunt u een aantekening of actie opnieuw toepassen die eerder ongedaan is gemaakt met het hulpprogramma voor ongedaan maken. Het wordt gebruikt om een notitie of actie te herstellen die per ongeluk is verwijderd.
clean up

Biedt opties om aantekeningen van het scherm te verwijderen. Het bevat de volgende subopties:

 • Alle aantekeningen wissen : Hiermee verwijdert u alle aantekeningen die door een deelnemer op het scherm zijn gemaakt.
 • Mijn aantekeningen wissen : Hiermee verwijdert u alleen de aantekeningen die u hebt gemaakt.
 • Aantekeningen van andere deelnemers wissen : Hiermee verwijdert u de aantekeningen die zijn gemaakt door andere deelnemers, maar niet die van uzelf.
save Hiermee kunt u een schermafbeelding maken van het scherm met alle aantekeningen en deze opslaan in de map Downloads.

Hiermee kunt u de annotatiemachtigingen voor deelnemers beheren. Het bevat de volgende opties:

 • Iedereen kan aantekeningen maken : Hiermee kunnen alle deelnemers aantekeningen maken op het scherm zonder enige goedkeuring.
 • Anderen moeten om goedkeuring vragen : Deelnemers moeten toestemming vragen om aantekeningen te maken en de host of presentator kan de verzoeken goedkeuren of weigeren.
 • Alle verzoeken om te annoteren blokkeren : Hiermee worden aantekeningenrechten voor alle deelnemers uitgeschakeld.
cancel Biedt opties om de aantekeningsessie te stoppen of te annuleren.

Deze functie is beschikbaar op ons Webex Suite-vergaderingsplatform. Ontdek of uw vergaderingen gebruikmaken van het Webex Suite-vergaderingsplatform.

1

Wanneer iemand anders zijn of haar scherm, bestand of video deelt via uw camera, selecteert u Aantekeningen maken om een aantekeningverzoek naar de presentator te verzenden.

2

U kunt kiezen uit de volgende notitietools om te beginnen met het markeren van de annotatie:

Tool

Beschrijving

Draai de laatste aantekening of actie ongedaan of maak deze ongedaan.
Pas een notitie of actie opnieuw toe die eerder ongedaan is gemaakt met de tool Ongedaan maken.
disappearing pen
 • Aanwijzerdisappearing penhiermee kunt u tekenen of schrijven op het scherm met behulp van verdwijnende inkt. De inkt verdwijnt echter automatisch na korte tijd, zodat u iets tijdelijk kunt markeren of benadrukken zonder het scherm permanent te markeren.
 • PenWhiteboard penkunt u tekenen of schrijven op het scherm met permanente inkt. De streken die met het gereedschap Pen zijn gemaakt, blijven op het scherm totdat ze handmatig worden gewist of opgeslagen.
in-meeting whiteboarding format text buttonHiermee kunt u uw toetsenbord gebruiken om tekst te typen in plaats van te tekenen met de aanwijzer.
Whiteboard eraserVerwijder of wis alle notities of slagen die op het scherm zijn gemaakt.
clean upVerwijder alle aantekeningen.

Hiermee kunt u de annotatiemachtigingen voor deelnemers beheren. Het bevat de volgende opties:

 • Iedereen kan aantekeningen maken : Hiermee kunnen alle deelnemers aantekeningen maken op het scherm zonder enige goedkeuring.
 • Anderen moeten om goedkeuring vragen : Deelnemers moeten toestemming vragen om aantekeningen te maken en de host of presentator kan de verzoeken goedkeuren of weigeren.
 • Alle verzoeken om te annoteren blokkeren : Hiermee worden aantekeningenrechten voor alle deelnemers uitgeschakeld.
save Hiermee kunt u een schermafbeelding maken van het scherm met alle aantekeningen en deze opslaan.

Deze functie is beschikbaar op ons Webex Suite-vergaderingsplatform. Ontdek of uw vergaderingen gebruikmaken van het Webex Suite-vergaderingsplatform.

1

Als u of iemand anders zijn of haar scherm, bestand of video deelt via uw camera, tikt u op Notitie starten.

2

U kunt kiezen uit de volgende notitietools om te beginnen met het markeren van de annotatie:

Tool

Beschrijving

undoDraai de laatste aantekening of actie ongedaan of maak deze ongedaan.
redoPas een notitie of actie opnieuw toe die eerder ongedaan is gemaakt met de tool Ongedaan maken.
in-meeting whiteboarding toolbar hand pointer button
 • Aanwijzerin-meeting whiteboarding toolbar hand pointer buttonhiermee kunt u tekenen of schrijven op het scherm met behulp van verdwijnende inkt. De inkt verdwijnt echter automatisch na korte tijd, zodat u iets tijdelijk kunt markeren of benadrukken zonder het scherm permanent te markeren.
 • PenWhiteboard penkunt u tekenen of schrijven op het scherm met permanente inkt. De streken die met het gereedschap Pen zijn gemaakt, blijven op het scherm totdat ze handmatig worden gewist of opgeslagen.
Whiteboard textHiermee kunt u uw toetsenbord gebruiken om tekst te typen in plaats van te tekenen met uw aanwijzer.
Whiteboard eraserVerwijder of wis alle notities of slagen die op het scherm zijn gemaakt.
clean upVerwijder alle aantekeningen.

Hiermee kunt u de annotatiemachtigingen voor deelnemers beheren. Het bevat de volgende opties:

 • Iedereen kan aantekeningen maken : Hiermee kunnen alle deelnemers aantekeningen maken op het scherm zonder enige goedkeuring.
 • Anderen moeten om goedkeuring vragen : Deelnemers moeten toestemming vragen om aantekeningen te maken en de host of presentator kan de verzoeken goedkeuren of weigeren.
 • Alle verzoeken om te annoteren blokkeren : Hiermee worden aantekeningenrechten voor alle deelnemers uitgeschakeld.
3

Tik op Notitie stoppen om te stoppen met aantekeningen maken.


 
U kunt ook Dempen uzelf tijdens het annoteren van inhoud.

U kunt geen aantekening starten in de Webex Meetings -web-app. Nadat iemand aantekeningen maakt in de Webex -app voor desktop of mobiel, kunt u deze ook bewerken.

1

Klik om te beginnen met aantekeningen maken opEdit.

2

U kunt kiezen uit de volgende hulpmiddelen:

 • Kleurwijzigt de kleur van de marker.
 • Gumverandert de marker in een gum om bewerkingen te verwijderen. Klik op Gumopnieuw en selecteer Alles wissen om alle bewerkingen te verwijderen. U kunt op Ongedaan maken klikkenom de bewerkingen te herstellen die u zojuist hebt gewist.
 • Ongedaan makenverwijdert uw laatste bewerking. U kunt door gaan op ongedaan maken en elke bewerking verwijderen totdat u terugkeert naar de laatst opgeslagen moment opname.
3

Als u klaar bent, klikt u op terug.