מועצת תקני האבטחה (PCI) ממליצה לארגונים להפסיק להשתמש ב-SSL בשכבת שקע מאובטחת (SSL) ובאבטחת שכבת התעבורה (TLS) 1.0, ולשדרג ל-TLS 1.2 בהקדם האפשרי. ראה הגירה מ-SSL ו-TLS המוקדם .