מועצת תקני האבטחה של תעשיית כרטיסי התשלום (PCI) ממליצה לארגונים להפסיק להשתמש בשכבת שקע מאובטחת (SSL) ובשכבת אבטחת תחבורה (TLS) 1.0, ולשדרג ל - TLS 1.2 בהקדם האפשרי. ראה העברה מ - SSL ומ - Early TLS.