Vijeće za sigurnosne standarde industrije platnih kartica (PCI) preporučuje tvrtkama i ustanovama da prestanu koristiti Secure Socket Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS) 1.0 te da što prije nadograde na TLS 1.2. Pogledajte Migriranje iz SSL-a i Ranog TLS-a .