Svet za varnostne standarde industrije plačilnih kartic (PCI) priporoča, da organizacije prenehajo uporabljati plast varnih vtičnic (SSL) in varnost transportne plasti (TLS) 1.0 ter čim prej nadgradijo na TLS 1.2. glej Selitev iz SSL in Early TLS .