Savet za bezbednosne standarde industrije platnih kartica (PCI) preporučuje organizacijama da prestanu da koriste Secure Socket Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS) 1.0 i nadograde na TLS 1.2 što je pre moguće. Pogledajte Migrating iz SSL-a i Ranog TLS-a.