1

היכנס אל 'ניהול אתר' ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול אל אפשרויות אתר וסמן את תיבת הסימון הפוך את לקוח הפגישה לזמין עבור VDI .

מתג תכונה זה אינו זמין בגירסה העדכנית ביותר של Webex, מכיוון שהוא אינו נדרש עוד.

3

בחר עדכן.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםובחר אתרים.

כתובות URL של Webex נראות כמו example.webex.com.

2

בחר את אתר האינטרנט שלך ובחר הגדר אתר.

3

עבור אל הגדרותנפוצות ובחר מידעאתר.

4

סמן את תיבת הסימון אפשר לקוח פגישה עבור VDI ולחץ על שמור.

מתג תכונה זה אינו זמין בגירסה העדכנית ביותר של Webex, מכיוון שהוא אינו נדרש עוד.