1

Prijavite se u administraciju lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se do opcija lokacije i proverite izbor u polju za potvrdu Omogući klijenta sastanka za VDI.

Ovaj preklopnik za funkciju nije dostupan u najnovijoj verziji Webexa jer više nije potreban.

3

Izaberite ispravku.

1

Iz prikaza korisnika u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Uslugei izaberite stavku Lokacije.

Webex URL adrese izgledaju example.webex.com.

2

Izaberite Svoju Web lokaciju i odaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

Idite na uobičajenepostavke i izaberite informacije o lokaciji.

4

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući klijent sastanka za VDI i kliknite na dugme Sačuvaj .

Ovaj preklopnik za funkciju nije dostupan u najnovijoj verziji Webexa jer više nije potreban.