1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

Przewiń do pozycji Opcje witryny i zaznacz pole wyboru Włącz klienta spotkania dla VDI.

3

Wybierz Aktualizuj.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Usługii wybierz Pozycję Witryny.

Adresy URL Webex wyglądają jak example.webex.com.

2

Wybierz swoją witrynę sieci Web, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

Przejdź do pozycji Ustawienia ogólnei wybierz pozycję Informacje o witrynie.

4

Zaznacz pole wyboru Włącz klienta spotkania dla VDI i kliknij przycisk Zapisz .