1

Logg på Områdeadministrasjon, og gå til Konfigurasjon > Vanlige områdeinnstillinger > Alternativer.

2

Bla til Alternativer for nettsted, og merk av for Aktiver møteklient for VDI.

Denne funksjonsbryteren er ikke tilgjengelig i den nyeste versjonen av Webex, fordi den ikke lenger er nødvendig.

3

Velg Oppdater.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg Nettsteder.

URL-adresser for Webex ser ut som example.webex.com.

2

Velg nettstedet, og velg Konfigurer nettsted.

3

Gå til Vanlige innstillinger, og velg Nettstedinformasjon.

4

Merk av for Aktiver møteklient for VDI, og klikk på Lagre.

Denne funksjonsbryteren er ikke tilgjengelig i den nyeste versjonen av Webex, fordi den ikke lenger er nødvendig.